Fasilitasyon & Moderasyon

Eğitmen, Koç, Konuşmacı ve Danışman olarak 200+ kurumsal şirkete; eğitimler, workshoplar ve seminerler vererek 60.000’in üzerinde katılımcımın gelişimine destek verdim. Bu deneyim ve bilgi birikimi sonucunda; uzmanlık elde ettiğim farklı alanları bu bölümde daha detaylı olarak inceleyebilirsiniz.

Şirketler zaman zaman farklı paydaşlarını ve ekiplerini bir araya getirerek strateji oluşturma ve mevcut bazı sorularına çözüm bulmak ihtiyacında olabiliyor. Farklı görüşleri bir araya getirmek ve bir kurumsal ortak hareket planı oluşturmak ihtiyacından doğan bu toplantılarda fasilitasyon ve moderasyon gerçekleştirerek müşterilerin süreçlerini etkinleştirmekte destek olmaktayım.

Firmalar, yeni bir fikri hayata geçirecekleri zaman yaratıcı süreçlerinin desteklenmesine ihtiyaç duyabilmekteler. Bu anlamda fasilitasyon konusundaki yetkinliğimi kullanarak takım / ekip/ departman/ şirket geneli gibi çeşitli grupların bu fikri hayata geçirmesinde veya yeni bir ürünün tasarımını gerçekleştirmek konusunda tüm süreci etkinleştirici, geliştirici ve hızlandırıcı katalizör görevi görmekteyim.

Bu çalışmalar, grupların ihtiyaçlarına özel ve o stratejik konuda özgün olarak hazırlanan çalışmalar olup; çıktıları da belli bir planlama dahilinde takip edilen ve grubu hedefe götürme motivasyonu taşıyan nitelikte hazırlanmaktadır.