Danışmanlık

Eğitmen, Koç, Konuşmacı ve Danışman olarak 200+ kurumsal şirkete; eğitimler, workshoplar ve seminerler vererek 60.000’in üzerinde katılımcımın gelişimine destek verdim. Bu deneyim ve bilgi birikimi sonucunda; uzmanlık elde ettiğim farklı alanları bu bölümde daha detaylı olarak inceleyebilirsiniz.

Start-up ve Kobi’lere  “3 Boyutlu Gelişim Modeli”ni kullanarak destek olmaktayım.  Bu kapsamda mülkiyet sahiplerinin, ortakların ve iş ilişkilerinin birbirini tamamlamasını sağlayarak, sürdürülebilir bir sistem kurulmasına destek oluyorum.

Bununla beraber kurumsal firmaların, kamu kuruluşlarının, bölgesel yapıya sahip olan ulusal ve uluslar arası şirketlerin organizasyonel gelişimlerine, süreç analizlerini yaparak verimlilik artışını sağlamaya destek olmaktayım.